NLP Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP Nedir?

NLP kısaca, bireyin hayatını zorlaştıran kötü alışkanlıklar, korku, ani duygu değişimi gibi davranışlardan bireyi kurtarabilmeyi öğretir. İnsanı engelleyen bu unsurlara duygu ve düşünceler de katılabilir. NLP’nin en önemli işlevi, bu unsurlardan bireyi kurtarmaktır. Bu sayede birey, potansiyelini ortaya çıkarabilir ve hedeflediği yaşama kavuşabilir. NLP bunun için uygulanabilir pratikler sunmaktadır.

NLP, 1970’li yıllarda Richard Bandler ve John Grinder tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen bir davranış akımıdır. Amaç; bilinçaltında gerçekleşen düşünme, algılama ve davranış biçimlerini bilinçüstüne çıkarmaktadır. Bu sayede olumsuz davranışları kontrol altına alma ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilir.

NLP, insanı anlama sanatıdır. İnsan, birey olarak önce kendini anlamlandırmalı, sonra çevresindeki diğer bireyleri anlamaya çalışmalıdır. Bu da bireyin zihnini kontrolü altına almasıyla mümkün olacaktır. Bu sayede birey tüm problemlerin üstesinden gelebilecek yeterliliğe ulaşacaktır. NLP sayesinde kişisel tüm yetenekler ve beceriler gün yüzüne çıkmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bilinçaltında gerçekleşen her şey bilinçüstüne çıkacaktır. Böylece düşünme, algılama, duygular, davranışlar bilinçli ve kontrollü hale gelecektir. NLP’nin en büyük avantajı kolay uygulanabilir olmasıdır. Çünkü kısa ve uygulanabilir teknikler verilmektedir. Üstelik bu teknikler sağlık, aile, spor, eğitim ve satış ile ilgili mesleklerde kullanılabilmektedir.

Eğitim Müfredatı

Instagram

@sertifikaegitim

Whatsapp

+905538494326

Telefon

+90 212 603 5155

Harita

Sertifika Eğitim